Sunday, 18 October 2015

Sweden's Left Party expresses solidarity with the Iraqi people Sweden's Left Party expresses solidarity with the Iraqi people


Vänner, kamrater, mötesdeltagare 
Jag är glad över att jag fått möjlighet att delta i dagens manifestation för ett demokratiskt Irak. Vänsterpartiet känner sedan länge stor solidaritet med det irakiska folket, som drabbats så hårt av krig, förtryck och terror under en mycket lång tid. 
När människor i tusentals går ut på gatorna för att protestera så är det ett tydligt tecken på att något inte står rätt till i ett land. Men det är också ett tecken på att människor vill ha en förändring.  Vi får aldrig sluta tro på att det går att förändra vår verklighet till det bättre. Det är människor som bär ansvaret för den svåra situation världen och Irak idag upplever, men det är också människor som kan förändra den.  
Jag blir därför hoppfull när jag ser hur unga irakier går ut på gator och torg och kräver rättvisa och bättre sociala villkor, samtidigt som jag blir djupt oroad och upprörd över nyheterna om ett eskalerande våld med över 100 000 döda civila bara i år och jag kan konstatera att sedan det USA-ledda och folkrättsvidriga anfallet mot Irak 2003 så har landet präglats av våld och motsättningar. 
Daesh/IS militära framgångar har drivit miljoner på flykt och från de provinser som nu kontrolleras av Daesh kommer dagliga rapporter om systematiska och mycket grova övergrepp. Våldet drabbar alla delar av det irakiska samhället. Men vi kan se att kurder (i synnerhet yezidier), turkmener, assyrier och andra minoriteter drabbas särskilt hårt. Våldet tar sig olika uttryck och drabbar män och kvinnor i olika utsträckning. Hbtq-personer tillhör en av de värst drabbade grupperna. Det är svårt att hitta ord för den avsky vi känner inför Daesh och deras agerande. 
 Den irakiska premiärministern Nuri Al-Maliki, som styrde landet mellan 2006 och 2014 valde en väg av splittring och sekterism. Genom ett växande missnöje bland främst sunni-araber skapades ett utrymme för Daesh att snabbt kunna växa sig starka.  
Ska utvecklingen vändas måste regeringen i Bagdad visa i ord och handling att man är en regering för hela landet. Efter decennier av våld, auktoritärt styre och interna motsättningar behövs ett nytt ledarskap och reformer som kan leda till försoning och samling. Den djupt destruktiva sekterismen måste brytas. 
De fredliga protesterna som börjande I juli orsakades av ett starkt folkligt missnöje med landets politiska system, där makt fördelats utifrån etnicitet och religion och där folkets möjlighet att påverka är begränsad. I spåren av sjunkande oljepris har dessutom många irakier tvingats in i fattigdom.  
Irak:s premiärminister Haider al-Abadi besvarade protesterna med att presentera tre reform paket som går i rätt riktning. De folkliga protesterna och al-Abadis reformpaket ger oss för första gången på många år ett visst hopp. Om hoppet ska infrias beror också på omvärldens agerande.  Det är därför viktigt att Sveriges regering ger sitt stöd till reformarbetet för att bygga en civil, demokratisk och sekulär irakisk stat, samt att regeringen agerar internationellt i EU och FN så att mötesfriheten och säkerheten garanteras för de irakier som idag demonstrerar för förändring.   
Jag vill avsluta med ett citat av Nelson Mandela, Handling utan vision är bara att fördriva tiden, vision utan handling är blott dagdrömmeri, men vision och handling kan förändra världen. 
Leve den internationella solidariteten! Tillsammans är vi starka! 
Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och internationellt ansvarig i partistyrelsen. 


No comments: